SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Zápis do ZŠ Mohelno

Iformace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Mohelno pro školní rok 2012/2013.

Datum : 2. 2. 2012 – čtvrtek

Čas : 14.00 – 17.00 hodin

Místo : Budova I. stupně základní školy

Zápisu podléhají děti :

a) které dovršily nebo dovrší ke 31. 8. 2012 šestý rok věku.

b) děti,které dovrší šestý rok věku v době od 1. 9. – 31. 12. 2012, mohou být přijaty do školy, jsou-li tělesně a duševně vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci.
Žádost je nutno podat na ředitelství školy a doložit doporučením školského poradenského zařízení(OPPP…)

c) děti,které dovrší šestý rok věku v době od 1.1. 2013 – 30. 6. 2013 mohou
být přijaty do školy, jsou-li tělesně a duševně vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci.
Žádost je nutno podat na ředitelství školy a doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Děti, kterým byl loni povolen odklad školní docházky nebo dodatečný odklad školní docházky a zúčastnily se zápisu pro školní rok 2011/2012, letošnímu zápisu nepodléhají.

Zákonní zástupci žáků :

a) kteří přihlašují dítě k zápisu, jsou povinni předložit občanský průkaz a
rodný list dítěte.

b) kteří budou žádat odklad školní docházky,musí takto učinit nejpozději do 31. 5. 2012 a doloží k žádosti doporučující posouzení školského pora- denského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

obr Oznámení o zápisu (DOC)