SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Inspirace na webech měst a obcí

Článek v časopisu Ministerstva vnitra České republiky "Veřejná správa" informuje o nových trendech na webových stránkách měst a obcí.

Mezi zmiňované obce patří také Senorady:

"Vedle obvyklého umísťování ve formátu PDF je internetový obsah obohacen i o aktuální videa (Chudčice nebo Senorady). Často si také obec můžete prohlédnout nejen na fotografiích či panoramatických záběrech, ale pokud si nasadíte brýle pro trojrozměrné vidění, tak i ve 3D."

"Obce k informování o svých akcích začaly využívat i sociální sítě. Se zkušenostmi obce Senorady a Slavkov se můžete seznámit na straně 24."

"Některé obce se rozhodly zapojit do geocachingu. Na jakém principu tato hra funguje, popisuje na svém webu obec Senorady, která si založila vlastní schránku: „Jde o schránku, poklad, který je turisty hledán pomocí udaných souřadnic GPS. Hra geocaching spojuje turistiku, sport, logické myšlení i výuku s technologiemi GPS a Internetem. Turista, v tomto případě zvaný geocacher, hledá pomocí svého GPS přístroje a souřadnic získaných z Internetu uloženou schránku. Po jejím nalezení se podepíše a opět ji uloží. Mimo zápisníků zde bývají připraveny i drobné dárky.“ Jakou odezvu měla obecní schránka, zjistíte na webu obce v rubrice Geocaching, kde jsou zveřejňovány vzkazy od těch, kdo schránku našli."

obr MVČR - Veřejná správa - Dobrá praxe