SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Noc kostelů - Mohelno

Letos poprvé se do celostátní akce "Noc kostelů" připojil i farní kostel v Mohelně.

Noc kostelů se koná v pátek 1.června 2012.

Program Noci kostelů v Mohelně:

16:50-17:00 Venite adoremus
zvonění kostelních zvonů - pozvání na setkání
17:00-18:00 Mše svatá ( nejen ) pro děti
18:00-18:30 Dobré slovo v pravý čas
- povzbuzující slovo hosta
18:00-20:00 Tvůrčí dílna pro děti
( v charitní místnosti )
18:00-20:30 Výstava mešních rouch
( v přízemí fary )
18:30-20:30 Komentovaná prohlídka kostela a věže
( vždy v půl a v celou )
20:30-21:00 O životě svatých
- divadelní představení
21:00-21:30 Koncert místních varhaníků
21:30-22:00 Modlitba za farníky
22:00-22:30 Zpívejte Pánu nové písně
- muzika mladých nejen pro mladé
22:30-23:00 Svátostné požehnání zakončené varhanním koncertem

Po celou dobu otevření kostela možnost občerstvení na farním dvoře.

obr Program ve větším formátu (JPG)
obr Oficiální stránky Noc kostelů