SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Boží Tělo 2012

Slavnost Těla a Krve Páně v mohelenské farnosti, kam patří i Senorady.
Kostel Všech Svatých v Mohelně:
Průvod právě vychází z kostela:
První oltář u farní zahrady:
Čtení přímluv těmi nejmladšími:
Družičky jdou v čele průvodu a sypou okvětní lísky:
Schola Mohelno zajistila zpěv a hudbu:
Zastavení u druhého oltáře:
Slabý deštík se proměnil v čerstvý déšť..
.. a neušetřil ani otce Josefa:
Třetí oltář:
Nebe nad Mohelnem bylo stále plné vody:
Někteří se snažili proudy vod zastavit vlastním tělem :)
A kde nebyl deštník, pomohla pláštěnka:
Čtvrtý a poslední oltář:
Vše bylo zdokumentováno i ve filmu:
Většina průvodu se skryla pod deštníky..
Procházka mezi kalužemi:
Odnos hudební techniky:
.. pod kterými našla úkryt i technika:
A závěr průvodu při návratu ke kostelu: