SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Vzkaz z kopule kapličky

Při příležitosti opravy kapličky byla sundána věžička, ve které byl nalezen vzkaz z roku 1955 vytvořený při předešlé rekonstrukci. Kým byl zapsán již není zřejmé, jelikož jediná tato součást vzkazu se nedochovala.

Kaplička stojí na návsi obce a byla postavena v roce 1807.
Pochválen buď Ježíš Kristus!

Budoucím čtenářům tohoto listu pozdrav s přáním všeho dobra.

Důkladná oprava této zvoničky byla provedena v červnu 1955.

Předsedou místního národního výboru v Senoradech byl tehdy Jan Dohnal ze Senorad. Duchovní správu farnosti obstarával Jan Nep. Noha, děkan a farář v Mohelně. Zednickou práci pod dozorem státního památkového úřadu v Brně provedli ochotně zedníci ze Senorad. Pokravačstkou práci provedl František Nováček, pokryvač v Mohelně. Klempířské práce provedl Vilém Jonáš v Mohelně. Na opravu přispěl krajský národní výbor v Brně a místní občané.

Nechť je zvonička na další staletí ozdobou obce a zvonek její nechť vyzvání ke cti a slávě Boží a radosti P.Marie a hlásá pokoj a mír v obci a celé naší drahé vlasti!

Tento kousek papíru pochází z ruční výroby ve staré papírně u Mohelně z roku 1850.

obr Vzkaz z kaplicky (JPG)