SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Senoradský kostel

Jednou z nejzajímavějších pověstí o obci Senorady je ta, která vypráví o stavbě senoradského kostela. Traduje se, že senoradští si chtěli postavit vlastní kostel. Možná se jím nelíbilo, že patří pod farnost mohelskou a nebo se jim jen nechtělo chodit každou neděli pěšky do kostela, který stojí v sousedním, asi pět kilometrů vzdáleném, Mohelně. První zmínka o kostele pochází z roku 1234, kdy Přemysl Otakar II. daroval patronát místní fary se všemi příjmy ženskému klášteru v Oslavanech .

Senoradští tedy s vidinou vlastního kostela začali shromažďovat stavební materiál k vytoužené stavbě. Základním stavebním prvkem podobných staveb byl v té době kámen. Kámen pravděpodobně získávali z blízkých koryt řek, nebo ze zřícenin hradů Levnov a Kraví hora. Kámen před stavbou shromáždili v místě, kde měl nový kostel stát. Jaké však bylo jejich překvapení, když ráno kámen na svém místě nenašli! Pátrali, kdo všechen ten kámen mohl přes noc ukrást a odvozit. Nakonec zjistili, že kámen je složený v Mohelně u tamního kostela. Naložili jej tedy na vozy a opět odvezli zpátky do Senorady. Celá věc s tajemným nočním přesunem se ještě několikrát opakovala a senoradští nebyli schopni kámen v obci uhlídat. Prvně podezřívali mohelské, že jim kámen kradou, ale přepravit takové velké množství kmene a ještě po tmě v noci bylo nad lidské síly. Začalo se tedy věřit, že kámen do Mohelna v noci přenášejí andělé. Možná, že je některý z nočních hlídačů zahlédl, možná že šlo jen o představu a vysvětlení jinak těžko pochopitelného jevu. Senoradští v tomto zázraku viděli Boží vůli a rozhodli se z navoženého kamene postavit boční loď mohelského kostela. Tato chrámová loď opravdu stojí a dodnes nese přízvisko „senohradská“. Možná, že senoradským andělé trochu toho kamene v obci zanechali, protože dodnes na návsi obce Senorady stojí kaplička, která na sobě nese rok 1807 a kterou si snad senoradští postavili ze zbylých kamenů určených ke stavbě kostela.

Fakta, která můžeme doložit, jsou pouze ta, že se obec Senorady účastnila na opravách kostelní věže a fary mohelského kostela, a to v letech 1832-1845. To již však kaplička na návsi stála. Záznam o účasti senoradských můžeme najít v MZA ve fondu 177. (více viz. Historie obce)

Senoradská loď farního kostela v Mohelně: