SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Novoroční projev 2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, stejně jako každý rok, popřát vám jménem zastupitelů i jménem svým,vše nejlepší do nového roku, do roku 2014.

Je to rok, kdy začíná platit nový občanský zákoník, který se dotkne řady oblastí našeho života. Nemění se pouze samotný občanský zákoník, ale i další zákonné normy jako je zákon o rodině, bytový zákon, zákony týkají se dědického řízení apod. Dá se proto říct, že se tato změna dotkne každého z nás.

Rok 2014 je také rokem volebním. V našem případě nás čekají dvoje volby, na jaře volby do europarlamentu a v podzimním termínu volby do obecního zastupitelstva. Zvlášť tyto volby jsou důležité pro směrování a další rozvoj obce. Rád bych vás proto vyzval k co nejhojnější účasti a k výběru zastupitelů, kteří budou toho zárukou.

Stejnou zárukou jako jsou představitelé dobrovolných organizací a spolků působících v obci,za jejichž práci jim patří tradiční poděkování. Sokolům za vybudování nových prostor na fotbalovém hřišti, Mysliveckému svazu za neustálé zvelebování areálu střelnice, stejně jako SDH za údržbu protipožární techniky.

Nově pak patří poděkování našim aktivním maminkám Daně Pruškové, Daně Burešové, Daně Staňkové a jejich kolegyním za uspořádání dětského dne na hřišti a strašidelného reje pro děti v K.D. . V neposlední řadě patří velké poděkování Anně Chaloupkové, kdy především díky ní a jejímu úsilí se krojované hody opět staly tradiční akcí v kulturním kalendáři obce.

Dobrovolné, aktivní zapojování občanů do dění v obci je cesta k tolikrát skloňované občanské společnosti, cesta po které chceme jít a kterou budeme podporovat. Proto obec všechny zmíněné akce podpořila i finančně a do budoucna s podobnou pomocí počítá.

K dalšímu rozvoji a zkvalitnění života v naší obci si obecní zastupitelstvo jako jeden z cílů pro r.2014 vytklo vybudování dětského hřiště a multifunkčního sportovního areálu v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Pro rozvoj bydlení pak opravu obecního domku v areálu bývalé mateřské školy. Akce jsou však rovněž spojeny s úspěšným výkupem dotčených pozemků.

Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte ještě jednou vám popřát hodně štěstí a zdraví v právě začínajícím roce.


Vladimír Novák - starosta