SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Ostatky 2014 - foto

Fotografie z ostatkové zábavy v Senoradech, která ráčila býti uskutečněna dne 1.března 2014 v sále kulturního domu.
Na posilněnou před zápasem..
Nejmladší maska Šmoulinka:
Biatlonistka Šoukalová:
Okrašlovací a rukodělný spolek Senoradský vsadil na lidovou notu:
Tyto hejkalky možno běžně potkati v okolí Senorad :)
Říčné bijce nutno umravniti:
a ještě upraviti límeček..
Platících hostí bylo kolem 170. Dále byli učastni členové SDH a masky.
Jak tomu obvykle jest, na ostatcích hrála a pěla skupina p. Kratochvíla:
Žíznivým hostím byla otevřena dvě barová okénka:
Obsazeno jest přísálí i část balkonu:
Na vesnici je jiná morálka, taková nezkažená..
Kurz základní poslušnosti neboli dobrého vychování i bez vodítka:
Co se v Sokolu Senorady naučíš, v životě jako když najdeš..
Ku pobavení publika ráčil býti uspořádán zápas ABS (Asociace Boxerů Senorady):
Mistr boxerský Vitalij Tryčko svůj titul neobhájil:
Záložní plán jak získati první cenu.. vykouřiti sál:
Ohýbaj mňa mamko, dokud já som Janko, až já budu Jano, neohneš mňa mamo..??
V hodnocení vítězné masky nebylo konkurence:
Hojná byla i tombola, kterážto vylosována byla po půlnoci:
Ctěné masky pospolu v družném hovoru:
Odmaskování:
Objednávky račte zasílati na madam.marcel @senorady.cz
Baviti se bylo možno u i báru:
Tanec je nutno procítiti:
Parket po většinu času ráčil býti zaplněn:
Konec dobrý, všechno dobré ;-)

obr Video na YouTube
obr Video na YouTube
obr Video na YouTube
obr Video na YouTube
obr Další fotografie na Facebooku Senorady