SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Poddanské poměry – Vlast. Mor.

Sonohradští robotovali panství Mor.Krumlovskému. Pololánící jezdili 1 a 1/2 dne v témdni s koni a od Jana Křtitele do Václava pracovali 1 den pěší (sekali okopávali ap.). Čtvrtláníci měli 1 a 1/2 dne po celý rok v témdni "pěší robotu". Domkaři měli 13 dní v roce "pěší", mimo to robotovali 8 dní, protože měli dovoleno choditi na suché dříví do panských lesů. Sedláci dávali každý rok vrchnosti Krumlovské 1 slepici nebo pár kuřat a 25 vajec. Desátek úrody polní odváděli vrchnosti Oslavanské, poněvadž fara Mohelská patřila klášteru Oslavanskému. Ale staří občané si o tom vykládali, že mohelský farář, jemuž desátky dříve patřívaly, dal prý je vazného ("vázaného") abatyši kláštera Oslavanského. Po zrušení kláštera Oslavanský pán musil prý dáti faráři mohelskému 7 sedmáků než „vytýkal“ desátek v Senohradech. Bez písemného poukázání farářova nesměl desátku vybírati. Mohelský farář dostával ročně od sedláků senohradských "ourok" 4 vejce a "na hody" koláč. Učitel mohelský měl ročně od každého sedláka v Senohradech 1 snop žita. Když pak robota přestala, každý pololáník odváděl po 20 let (začalo se r. 1859) za robotu knížeti krumlovskému 250 zl., každý 1/4 láník 75 zl. a každý domkař 5 zl. Za desátek odvedli oslavanské vrchnosti 1/2 lánici 225 zl., 1/4 lánici polovici. Baráčnici, protože desátku nedávali, polí nemajice, výkupného neplatili.

Zdroj: Vlastivěda Moravská, II., Místopis, Náměšťský okres, Brno, Musejní spolek v Brně, 1908, 303-307.