SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Historie - požáry

Něco o požárech v obci i okolních obcích, na kterých se sbor podílel při hašení:

-1902-

3.9. - požár stodoly č. 19
31.7. - požár v Čučicích u pí. Velebové
z 2. na 3. 11. - požár v Barácích vyhořelo 5 čísel – pomoc Lhánice, Mohelno
13.12. - požár v Mohelně – stodola Žákova

-1903-

4.10. - požár v Kladerubech – stoh slámy p. Hulána
11.10. - požár stohu dřeva

-1906-

5.6. - v 9 večer hořela stodola č. 11. Při velkém větru se oheň rozšířil na
č.53,10, 9, 8. Celkem vyhořelo 5 stodol. Pomoc Lhánice a Mohelno.
8.6. - o půlnoci požár ve stavení č. 75, které úplně vyhořelo.

-1911-

7.12. - stodola p. Matouška č. 33 – shořela úroda a veškeré hospodářské stroje, pomoc Lhánice, Mohelno

-1912-

6.5. - požár stodoly Fr. Vyskočila č. 6 střechy dochové rozšířil se na další stodolu
č. 61, 5, 4, 3, 2 – celkem 6 stodol – pomoc Lhánice, Mohelno
5.7. - stodola v 11 hod. večer p. Jos. Tomka č. 12 shořela celá – pomoc Lhánice, Mohelno
13.7. - stodola v 11 hod. večer p. Vinc. Drápala č. 48. Oheň se rozšířil na č. 49, 47,
46, celkem 4 stodoly – pomoc Lhánice, Mohelno

-1914-

požár u Kazdů v lednu – byl velký mráz – hadice namrzaly

-1920-

stoh slámy u Adamů

-1922-

požár lesa u skály

-1924-

dochová stodola Fr. Doška č. 14

-1926-

požár v Mohelně – stodola p. Knotka

-1927-

chlév p. Jos. Horáka a u p. Mohelského v Mohelně

-1930-

požár otýpek Lhánice; požár stodoly v Ketkovském mlýně; požár kolny a stodoly ve Lhánicích

-1931-

hašení transformátoru; hašení kolny a sklepa u p. Jana Tomka; znovu hašení transformátoru; hašení sklepa p. Jana Kocába

-1932-

požár otýpek na Rozběhlích

V létech 1906 až 1912 se říkalo, že po obci řádil palič, který se mstil a zapaloval majetky, ba i úrodu a stavení obyvatel Senorad.