SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Historie - výzbroj

-PRVNÍ VÝZBROJ SBORU-

Výzbroj pro sbor koupena od firmy R. A. Smékal na směnky na útraty obce za 660 K. Přičiněním jednatele sboru Ferd. Horníčka zasláno toho roku 6 žádostí o podpory a došly cíle, neboť jsme byli obdarováni následovně:

Od: Krakovské pojišťovny: 25 K
Od: Krumlovského p. knížete: 100 K
Od: Jeho Vel. císaře pána: 100 K
Od: Ivančické záložny: 25 K
Od: Terstské: 20 K

-ZBROJNICE-

Poněvadž skladiště hasičské bylo již chatrné, postaven byl v r. 1927 na náklad obce obecní dům, v jehož místnosti mimo radnice bylo pořízeno hasičské skladiště, které svou rozměrou naprosto vyhovuje hasičskému účelu. Na tuto stavbu byl zdarma dovezen občany veškerý stavební materiál. Na obecním domě pracovalo mnoho občanů, bratři hasiči vyházeli z řeky písek potřebný ke stavbě.

Tímto způsobem byl náklad na provedení stavby značně slevněn. Obecní dům stál dosti námahy, avšak bude po dlouhá léta sloužit nejen pro hasičstvo, nýbrž pro celou obec.

-NOVÁ STŘÍKAČKA-

V r. 1928 byla zakoupena nová stříkačka, kterou sbor zakoupil na jaře od sboru z Bosonoh s navijákem asi 100 m hadic, 1 žebřík – vše za cenu 1200 korun. Stroj měl větší tlak, proto stávající hadice popraskaly, sbor byl nucen zakoupit 200 m hadic nových za 3860 korun.

-PRVNÍ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA-

První motorovou stříkačku získal sbor při ustupování Němců v r. 1945, kterou zanechal i s přívěsem ve vývozu u Chaloupkových Osvald Adam. V té době vykonával funkci velitele sboru p. Nevoral Jaroslav, jeho zástupcem byl p. Horák Eduard.

-VÝSTROJ-

V r. 1975 se sbor připravoval na oslavu 75. výročí založení sboru. Výbor stál před problémem jak získat finanční prostředky na zakoupení vycházkových stejnokrojů. Starosta p. Kopeček Jar. a jednatel p. Jurka Jos. několikrát navštívili O.V. v Třebíči, až se podařilo finance získat. Zakoupilo se 10 párů uniforem, košil a čepic. Dalších 5 párů získal p. Kopeček. Též se zakoupilo 15 ks nových stejnokrojů pro mládežníky.