SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Historie - v době komunismu

-POVÁLEČNÁ HISTORIE-

V roce 1957 vstoupil do sboru p. Kopeček Jaroslav, byl zvolen jako kulturní referent. V r. 1958 po rozpadání sboru, se ujal funkce starosty, po jeho zvolení byl sbor omlazen o mladé členy a členky a začal znovu pracovat.

-SOUTĚŽE A AKCE SBORU-

Sbor se zúčastňoval všech akcí, které se konaly v okrsku a okrese, jako okrskové i okresní soutěže.

Na okrskové soutěži konané ve Studenci v r. 1961 získalo mladé družstvo medaili za II. místo v požárním útoku a pořadové přípravě. V té době velel tomuto družstvu p. Jurka Josef.
Sbor na návrh pana starosty Kopečka Jar. založil výchovu mladých hasičů, aby tak zabezpečil nástupce sboru.
Výchova mládeže byla svěřena p. Jurkovi Jos. Mládežníci se zúčastňovali různých cvičení v okrsku. Při oslavách 50. výročí trvání sboru v Sedleci předvedli útok od stroje, za což získali pochvalu a čestné uznání.
Sbor pořádal různé kulturní akce, a to výlety v Borovičku u Hájenky p. Chrásta, ostatkové a pouťové zábavy. Před pouťovou zábavou se konala Mše svatá na návsi. Sbor se též zúčastňoval různých kulturních akcí v sousedních sborech.
Při každé akci konané v obci nejenom hasiči, ale také sokolem, je dána pocta u desky Fr. Lemberkovi položením kytičky květů a zahrána píseň Moravo, Moravo.

Během období se vystřídali ve funkci starosty p. Dvořáček Karel, Jurka Josef,
Soukop Frant. a Brázda Frant..

-75.VÝROČÍ SBORU-

V roce 1976, 2. května, slavil sbor 75. výročí založení sboru. Této akce se zúčastnilo mnoho okolních sborů, okrskových a okresních pracovníků. Byla předvedena stará i nová technika, předveden požární útok a v odpoledních hodinách a večer byla taneční zábava. Vše se konalo na hřišti.

Na této akci byla vyznamenána řada členů za jejich práci ve sboru, a to:

Kopeček Jaroslav – za příkladnou práci odznakem a Za věrnost
Jurka Josef – odz. Za příkladnou práci
Dvořáček Karel – odz. Za věrnost
Pivoňka Fr. – odz. Za věrnost 20 let
Vyskočil St. - odz. Za věrnost 30 let
Kadaňka Ant. – odz. Za věrnost 20 let
Soukop Jos. – odz. Za věrnost 50 let
Jurka Pavel – odz. Za věrnost 50 let
Soukop Jar. – odz. Za věrnost 50 let
A mnoho dalších členů udělením Čestného uznání Okresního výboru.

Důležitá práce sboru jest předcházet požárům, proto členové sboru provádějí prohlídky a dohlídky, aby tak zabránili vzniku požáru a to vše za pomoci obecního úřadu. Prohlídky a dohlídky se provádějí v obytných domech, prodejnách, kulturním zařízení obce a v chatové oblasti u řeky Oslavy. Proto je zapotřebí připravovat se cvičeními, starat se o techniku nám svěřenou, tak abychom mohli kdykoli zasáhnout a tak chránit majetky nás všech.