SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Památník T.G.M. - výročí 100 let ČSR

V neděli dne 14.10.2018 proběhla v obci Senorady oslava výročí 100 let od vzniku Československé republiky.

U příležitosti tohoto výročí byla odhalena busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která měla pohnutý osud.

Busta měla být v obci Senorady odhalena k výročí 20 let od vzniku ČSR. Vzhledem k událostem následujícím po Mnichovské zradě bylo odhalení busty odloženo.

V době německé okupace byla busta zakopána řídicím učitelem a vlastencem Františkem Lemberkem v nájemním domě číslo 129. Busty se skrývala pod schůdky, které vedly z domu na zahradu.

Po válce mohla být busta konečně vyjmuta ze svého úkrytu. Poválečné události však osobě T.G.M. opět přestaly přát a tak padlo rozhodnutí bustu i nadále skrývat.

V té době už byla busta ukryta v domě číslo 1 u Eduarda Horáka. V tomto domě na půdě busta přečkala skryta až do roku 1989, kdy v domě bydlela rodina Kopečkova.

Další vhodné výročí, pro vystavení busty vyšlo až na oslavy 100 let od vzniku ČSR. Busta se tedy dočkala svého odhalení až o 80 let později, než bylo původně plánováno.
Pro památník T.G.M. byl v Senoradech vedle požární zbrojnice vybudován nový park.
Oslavy byly zahájeny průvodem od obecního úřadu. V čele průvodu jde starosta obce Vladimír Novák a otec Petr Václavek.
Následují děti v krojích.
Zástupci sboru dobrovolných hasičů, zástupci mysliveckého sdružení a zástupci TJ Sokol Senorady.
Četnictvo z doby první republiky.
Za doprovodu dechové kapely.
Požehnání pomníku a všem přítomným předal otec Petr Václavek.
Po projevu byl starostou obce a panem Gabrielem Kopečkem pomník slavnostně odhalen.
Následovaly písně v podání dětí ZŠ.
Recitace básní a seznámení s životem T.G.M.
Dobové vozidlo četnictva.
Výstava fotografií z historie obce Senorady v obecní hasičce.
Výstava byla doplněna o dobové filmové záběry z dění v obci.
Na přítomné čekalo také chutné pohoštění.
Děti se mohly svézt po obci v četnickém automobilu.
Výstava fotek z archivu p. Jurky všechny zaujala.
Busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Doufejme, že požehnání otce Petra a úcta k prezidentu zakladateli nám zachovají tuto bustu i pro další generace.

obr Video na YouTube
obr Další fotografie na Facebooku Senorady