SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

COVID-19/Koronavirus - aktuální důležité informace

Vážení občané,

v této sekci naleznete vždy nejaktuálnější informace týkající se zamezení šíření COVID-19

Důležité informace k opatření přijatých vládou naleznete také v sekci BEZPEČNOST, také v odkazu níže


Nová opatření vlády České republiky ze dne 26. února 2021 platná od 1. března 2021 od 00:00 hod. do 21. března 2021 23:59 hod.

Vybraná (klíčová) opatření:

Omezení volného pohybu osob na území České republiky mezi okresy (Dle aktuálního sdělení Ministerstva vnitra ČR jsou pro účely krizového opatření okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Nebudou tedy realizovány meziokresní kontroly mezi městem a venkovem. Pro sport a rekreaci i nadále platí hranice obce.)
Omezení volného pohybu na čerstvém vzduchu na území obce
Omezení provozu škol a školských zařízení
Povinnost osob starších 15-ti let prokázat důvodnost výjimek písemným dokladem, potvrzením nebo čestným prohlášením
Aktuálně 23.10.2020
Dle usnesení vlády je od 22.10.2020 zakázán volný pohyb osob na celém území ČR s některými výjimkami, uvedenými níže v příloze.

Žádáme občany, aby se na veřejných místech neshlukovali a používali ochranu dýchacích cest.
Pokud by kdokoli z občanů potřeboval vypomoct se zajištěním základních potřeb - nákupu základních potravin a léků, může v dopoledních hodinách kontaktovat telefonicky či SMS zprávou zástupce místního JSDH na tel: 606 385 552. Nákup mu bude doručen ke dveřím domu.

obr Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků.pdf
obr Nabídka krizové pomoci
obr Jak nakládat s odpady v době epidemie
obr Nakládání s tříděným odpadem v době epidemie
obr Roušky od 1.9.2020
obr 1. - na veřejnosti bezpečně
obr Mimořádné opatření 17.9.2020
obr Krizová opatření 8.10.2020
obr Usnesení vlády ČR - pohyb osob 22.10.2020
obr koronavirus.jmk.cz
obr sekce Bezpečnost
obr aktuální informace z MPSV
obr ČT24 - kontakty na poskytování fyzické i psychické podpory
obr podpora seniorů pro trávení volného času
obr Dobrovolnická pomoc potřebným
obr Externí odkaz
obr Co aktuálně platí 1.3.2021