SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

2004: Občanské průkazy

Výměna občanských průkazů

V souvislosti se změnami hranic krajů Vysočina a Jihomoravského se s účinností od 1.1.2005 mění příslušnost obce Senorady z okresu Třebíč do okresu Brno-venkov. Občané s trvalým pobytem v obci jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu nesprávného údaje o místu trvalého pobytu. Za vydání nového občanského průkazu z důvodu změny příslušnosti obce k okresu nebude vybírán správní poplatek. Po dohodě s pracovníky pověřeného úřadu Ivančice si naši občané mohou podat žádost o vydání nového občanského průkazu na O.Ú. Senorady ve dnech 7. a 8.1.2005 od 9.hodin.V uvedené době budou na úřadě přítomni pracovníci agendy občanských průkazů a k dispozici budou rovněž tiskopisy žádostí a místo k jejich vyplnění.

Co je nutné k vyřízení žádosti o nový občanský průkaz

1.Dosavadní občanský průkaz
2.1x fotografii dle předpisu
3.Případně další doklady ověřující údaje zapisované do OP (např.údaje nepovinné)

Pořízení fotografie

Nové fotografie dle předpisu je možno rovněž zhotovit na O.Ú. Senorady ve dnech 5.a 6.1. 2005 od 17.00 hodin. Bude zde přítomen profesionální fotograf z fotoateliéru Ivančice i s technikou umožňující pořídit fotografie během několika minut.

Informace k organizaci akce

Na obecním úřadě bude dostatek místa i pracovníků ochotných poradit s vyplňováním žádosti. Proto bychom byli rádi kdyby občané,kteří jsou doma v pátek dopoledne a lidé v důchodě vyřizovali tyto žádosti v převážné míře již v pátek tak,aby sobota zůstala volná pro občany v týdnu pracující.

Výměna cestovních dokladů a řidičských průkazů

Dle našich posledních informací z ministerstva vnitra by se cestovní doklady a řidičské průkazy měnit neměly

Výměna registračních značek vozidel

Registrační značky vozidel by se měnit měly.Žádost lze podat v Ivančicích,na odboru dopravy.Dle informací z dopravního odboru není třeba spěchat,protože značky s modrým pruhem EU budou vydávány až po vyčerpání stávajících zásob evidenčních značek. Výměna bude bezplatná.