SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

E-Servis: Facebook Senorady

V časopise Veřejná správa (e-Servis) vyšel krátký článek o facebookové stránce obce Senorady.

„Jaké má vaše obec zkušenosti
se zapojením do sociálních sítí
a spatřujete v jejich využívání
i nějaké nevýhody?“

Senorady:
"Obec Senorady založila svoji obecní stránku v síti Facebook v letošním roce. Sledovali jsme pouze trend, ke kterému v oblasti publikování informací na internetu dochází (fenomén Webu 2.0). Informace, které na Facebooku zveřejníme, vidí uživatelé okamžitě, zatímco na běžných stránkách bychom museli čekat, než se čtenář na stránky podívá. Uživatelé se také mohou na tvorbě obsahu obecní stránky na Facebooku podílet (přidáním fotek, komentářů, pozvánek, apod.). Facebook zatím používá zejména mladší generace, proto je i obsah této verze obecních stránek upraven pro tuto cílovou skupinu. Z pohledu obce žádné nevýhody v používání sociálních sítí nespatřujeme. Nevýhody těchto služeb spočívají především v ohrožení soukromí lidí, kteří v sociálních sítích zveřejňují osobní informace, avšak obec publikuje jen veřejné informace. Uživatelé by ale měli zvážit, jaké osobní informace jsou o sobě ochotni publikovat a podle toho vhodně nastavit svůj účet na Facebooku. Také by měli být opatrní při výběru přátel (přizvat jen ty, které opravdu znají) a nepropadnout závislosti na těchto sítích. Mgr. Miroslav Patočka, webmaster"

obr Celý článek v časopisu e-Servis (PDF)
obr Odkaz na článek na webu Ministerstva vnitra