SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Biskoupské kopce

Přírodní rezervace Biskoupský kopec se nachází na území přírodního parku Střední Pojihlaví v nadmořské výšce 382-387 m n.m. mezi obcemi Biskoupky a Senorady.

Rezervace je tvořena několika oddělenými plochami teplomilných stepních společenstev na návrší v prostoru kóty Biskoupský kopec.
Nyní je nově na Biskoupských kopcích také informační tabule a posezení:
Uzavřenost chráněného území s přilehlými kulturními loukami uprostřed lesů vytváří jedinečné přírodní panorama s neobvyklým klidem, kde můžeme zapomenout na okolní civilizovanou krajinu.
Cesty přes Biskoupské kopce:
Cesty přes Biskoupské kopce:
Koniklec:
Hlavním důvodem ochrany území jsou teplomilná společenstva s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a ptáků.
Ze Senorad 2,5 km, z Oslavan 15,5 km, od Templštýna 3 km, z Jamolic 6 km.
Pohled z Biskoupských kopců na obec Senorady přes Kozének:
Cesta z Biskoupských kopců na Kozének:
Pohled na obec Senorady:
Pohled na Vodanský kopec:
Вишнёвый сад:
Zde našel Anton Pavlovič Čechov inspiraci ke své poslední divadelní hře :)
Pohled z Kozénku na Lhánice a Dukovany: