FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Petice 2018 Ostatky 2018 Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod k datu 1.1.2008 (SŇATO Z ÚŘEDNÍ DESKY)

Zpět..

Úvodem je třeba uvést, že zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) upravuje veškerá práva k povrchovým a podzemním vodám, mezi které patří i nezbytná povolení k odběrům podzemních nebo povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Tato povolení k „odběrům“ a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva „nakládáním s vodami“) byla v minulosti vydávána podle předpisů, které problematiku oprávnění k odběrům podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod řešily principielně jiným způsobem a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie a bylo proto zapotřebí systém vydaných povolení sjednotit.

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, nejpozději dnem 1.1.2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, kterým je dána možnost prodloužit tato povolení, tímto není dotčeno.

Zjednodušeně řečeno, všechna povolení k odběrům podzemních a povrchových vod, pokud se netýkala potřeby jednotlivé konkrétní domácnosti, vydaná před 1.1.2002 pozbývají k datu 1.1.2008 svou platnost. K tomuto datu zanikají také všechna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do vod podzemních (bez ohledu na to pro koho byla vydána).
Tato omezení se nevztahují na odběry vody z veřejných vodovodů nebo vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací, kde potřebná povolení zajišťuje jejich vlastník.
Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se nezměnily podmínky, za nichž bylo toto povolení vydáno a lze konstatovat, že toto řízení je ve srovnání s klasickým povolením k nakládání s vodami jednodušší. Přestože však jde o zjednodušený postup pro možné prodloužení shora uvedených povolení, není na něj právní nárok!!! Žádost o prodloužení povolení podle § 9 odst.4 vodního zákona je však nezbytné podat nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti takového povolení. Po této lhůtě již nejde o režim ustanovení § 9 odst.4 (tedy o zjednodušený postup), ale o klasické povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody nebo vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních), se všemi jeho komplikacemi. Ani na vydání nového povolení není právní nárok.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechna tato povolení zaniknou k datu 1.1.2008 ze zákona, pokud jejich držitel včas, tj. nejpozději do 1.7.2007 (včetně) nepodá žádost o jejich prodloužení a v následném řízení nebude jeho povolení prodlouženo. Příslušným vodoprávním úřadem ke změně povolení k nakládání s vodami je ten vodoprávní úřad, který by byl oprávněn takové povolení vydat. Lze pak doporučit, aby držitelé shora uvedených typů povolení k nakládání s vodami prověřili svá povolení a v případě potřeby zavčas požádali vodoprávní úřad o jejich prodloužení.

K uvedené problematice byla zřízena www stránka ministerstva zemědělství (www.zanikpovoleni.cz), na níž jsou uvedeny všechny potřebné informace k dané problematice a bezplatná telefonní linka ( 800 101 197 ), kde je možné tyto informace taktéž získat.
Odkazy na tyto webové stránky je možné najít taktéž na www stránkách Jihomoravského kraje. Konkrétní informace jsou připraveny podat i příslušné vodoprávní úřady, kterými jsou v převážné většině úřady obcí s rozšířenou působnosti (odbory životního prostředí, vyjma MěÚ Boskovice, kde je jím odbor technické ochrany životního prostředí a Magistrátu města Brna, kde je jím odbor vodního a lesního hospodářství) nebo také krajský úřad. Příslušný vodoprávní úřad, kam Váš případ patří, zjistíte jednoduchým způsobem na shora uvedené adrese www.zanikpovoleni.cz na internetu.


VYVĚŠENO DNE: 19.02.2007
SŇATO DNE: 30.7.2008

 


Vložil: Vladimír Novák


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 83
2. Hasiči.
Počet hlasů: 80
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 44
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 47
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 57
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 73
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 48
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 58
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 88
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Kameloparking
obr Při výročí 30 let skupiny Kamelot se Senorady proměnily v jedno velké parkoviště. Auta vyplňovala všechny volné prostory na ulicích obce. Koncert skupiny pak byl pod hradem Levnov u řeky Oslavy...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Zlatokopové, Smith Wilbur
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ George Harrison v březnu 1886 našel stopu zlata v místě, dnes zvaném Witwatersrand. Ambiciozní důlní expert ví, že získání postu generálního manažera je jeho život..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2020 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka