SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Otec Jan Kabátek

Ve středu 26. prosince 2012 zemřel P. Jan Kabátek. Se zemřelým otcem Janem se rozloučíme při bohoslužbě v pondělí 31. prosince 2012 v 10 hodin v kostele Všech svatých v Mohelně a ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích.

Poté bude uložen do hrobu svých rodičů na místním hřbitově.

Narodil se 28. prosince 1927 v Přibyslavicích. Po gymnazijních studiích vstoupil na bohovědné učiliště v Brně, kde studoval do roku 1950, kdy byl povolán k Pomocným technickým praporům. Pracoval na různých vojenských stavbách a poznal i havířskou práci na dole Pokrok v Ostravě-Radvanicích. Po propuštění z PTP po 40 měsících byl zaměstnán jako dělník ve skladu řeziva na pile v Okříškách. V době „Pražského jara“ mohl pokračovat ve studiích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 5. července 1970 v Brně z rukou biskupa ThDr. Karla Skoupého. Po celou dobu své kněžské služby působil v Mohelně, odkud později spravoval i farnosti Dukovany a Březník. Po 23 let působil také jako náměšťský děkan. Od srpna 2008 pomáhal v Mohelně jako výpomocný kněz.

Otec Jan Kabátek
Boží Tělo 2010
Pouť Senorady 2007
Boží Tělo 2007
Výročí 40 let kněžství
Výročí 40 let kněžství

obr Parte otce Jana Kabátka (PDF)