SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Rozloučení s otcem Janem

Ve středu 26. prosince 2012 zemřel P. Jan Kabátek. Se zemřelým otcem Janem se farníci rozloučili při bohoslužbě v pondělí 31. prosince 2012 v 10 hodin v kostele Všech svatých v Mohelně a ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích.
Farní kostel v Mohelně, kde otec Jan Kabátek sloužil přes 42 let.
Přípravy na obřad v sakristii kostela:
Pohřbu se účastnilo na 30 kněží, děkan třebíčský Jiří Dobeš, generální vikář brněnský Jiří Mikulášek a biskup plzeňský Mons. František Radkovský (spolužák otce Jana Kabátka):
Farníci z Mohelna, Senorad, Kladerub, Lhánic a Kramolína. Dále otec Jan spravoval i farnosti Březník a Dukovany.
Evangelium čte jáhen Vladimír Večeřa ze Zbraslavi:
Při zádušní mši zpívala Schola Mohelno:
Rakev otce Jana Kabátka:
Generální vikář Jiří Mikulášek v Senoradské kapli:
Následoval projev děkana z Třebíče Jiřího Dobeše, který přečetl vzkaz od kardinála Dominika Duky. Dále na otce Jana vzpomněl otec Josef Požár, starosta Mohelna Jiří Kostelník..
.. místostarosta Dukovan Ladislav Pelán a zástupci Březníka a Kuroslep:
Jako zástupce farníků z farnosti mohelské se s otcem Janem rozloučila Marie Košťálová:
Na konci obřadu vysvitly nad rakví otve Jana sluneční paprsky:
Bratři kněží nesou rakev otce Jana:
Bratři kněží vynášejí rakev otce Jana hlavním vchodem mohelského kostela:
Před kostelem Všech Svatých v Mohelně u sochy svatého Jana Nepomuckého:
Před kostelem Všech Svatých v Mohelně a základní školou:
Farníci se naposledy loučí s otcem Janem: