SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Novoroční projev 2013

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám jménem zastupitelů obce i jménem svým vše dobré v novém roce.

Co můžeme v roce 2013 očekávat? V rámci obce je to dokončení kapličky, vybudování nového dětského hřiště a některé drobné investiční akce. Rozpočet obce bude sestaven jako vyrovnaný s možností vytvoření finančního přebytku, určeného k posílení již vytvořených finančních rezerv potřebných k větším investičním akcím jako je například kanalizace s čističkou odpadních vod.

V rámci celostátním jsou to především prezidentské volby, kdy každý z nás bude mít možnost přímé účasti na volbě hlavy státu. Očekávány jsou změny v daňovém a sociálním systému.

Ano, tento rok asi nebude úplně lehký pro nikoho z nás. Není však třeba podléhat pesimistickým náladám, právě o to větší je to výzva ke vzájemné pomoci, solidárnosti a spolupráci nás všech. Příkladem nechť nám je činnost členů dobrovolných spolků působících v obci, kterým patří tradiční poděkování. Jejich činnost přináší vyšší kvalitu života pro všechny obyvatele obce. Na úkor svého volného času se starají o sportovní a kulturní vyžití stejně jako o zachování tradic naší obce v různých formách.

Život však nepřináší jen radosti a proto bych z tohoto místa rád zmínil jméno zesnulého faráře Jana Kabátka, který věnoval velkou část svého života i farníkům naší obce. Vzdejme tímto čest jeho památce.

Vážení spoluobčané, skončil rok 2012, kdy prý mělo dojít k „zániku světa“ a začíná rok se smolnou třináctkou na konci. Proto přeji nám všem, když už jsme přežili údajný „konec světa“, aby se nás i nadále drželo štěstí, abychom si ve zdraví užívali úspěchy své i našich blízkých, abychom i v roce 2013 našli dostatek sil ke splnění svých cílů ať již v profesním či osobním životě.

Vladimír Novák - starosta