SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Stavba okresní silnice 1873

Stavba této okresní silnice, okterou se jíž kolík roku pracovalo, to jest z Mohelské silníce na noveské hranice započata roku 1873 s těma podmínkama. Musely se tyto okoleční obce zavázat to jest Senohrady, Lhánice, Mohelno, Kraderuby, Kramolín, Sedlec, Popůvky, Hartikovice, že co ten planírunk bude stát, že ty obce to musejí zaplatit, a taky se starat, ostatní stavbu platíl okresní silníční font Náměšstký, co se týče dovášky štěrku a kamene, to si vzala každá ta obec, to jest Mohelno, Lhánice, Senohrade co silníce povede jejíma polima ten dovoz nastarost, Font nechal lámat kamen a pak rolníci odvezli srovnaný na silnicí a font jej přijal a vyplatil, to byli dělaní štaci a každý rolník měl určení jak moc toho kamene má na to štaci dovézt, aby některej nemohl dovézt vic skrze pořádek, štěrk nechál font klouct v lomech a koli bylo, pak font jej přijal, zaplatíl a zas měl každý určeno co má odvézt, font určíl ceny co se bude od čeho platit, bezlizítace, aby každý něco vidělal. Domkaři a podruzí lámalí kamen a kloukli štěrk a rolníci odvezli, byla dost namahavá práce, ale každý to rád dělál, jen když bude silnice, a taky muže nyní každy pohodlně vyjet a vyjít bezestrachu.
Že přitom sem přivšem dělál svým podpisem stvrzují.

Jan Matoušek, Senorady 33.

Opsáno z kroniky rodiny Matoušků psané od roku 1850. (zpracoval Ing. Aleš Malý)