SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Legitimace a členské knížky

Tento soubor listin obsahuje členské knížky a legitimace.

První knížkou je Knížka čelední Otilie Vyskočilové narozené 20. června 1888, která byla vydána 3.ledna 1908 senoradským starostou Františkem Vaňkem. Knížka obsahuje posudky sedláků, u kterých čeledníce pracovala, a popis samotné držitelky této knížky. Popis nám prozrazuje, že Otilie Vyskočilová byla katolického náboženství, vzrůstu prostředního, obličeje podlouhlého, oči modré, brvy žádné, nos tupý, ústa souměrná, vlasy černý, zuby zdravé, vousy a zvláštní známky žádné.

Dále si můžete prohlédnout legitimaci cukrovarskou, zednickou, odborovou a také platební knížku Karla a Marie Vyskočilových.

Knížka čelední:
Knížka čelední:
Knížka čelední:
Knížka čelední:
Knížka čelední:
Členská legitimace - cukrovar:
Svaz zedníků:
Všeodborový svaz:
Platební knížka: