SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Boží Tělo - Mohelno

Obec Senorady patří do farnosti Mohelno (děkanství Náměšť nad Oslavou, diecéze brněnská). Průvod Božího Těla, který se uskutečnil 18.6.2006, byl sice v sousední obci Mohelno, ale protože Senorady jsou největší mimomohelenská obec z farnosti, přinášíme Vám z této slavnosti několik snímků:

Něco o slavnosti Božího Těla:

Tato slavnost je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - nejsvětější svátosti, neboť dle nauky katolíků (pravoslavných) Tělo Páně je proměněná hostie (chléb) a krev je proměněná víno. Patří mezi pohyblivé slavnosti neboť se její datum stanoví od velikonoc

Průběh slavnosti:

Po slavení Mše svaté bylo zvykem konat procesí s baldachýnem a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických písní( v katolickém kancionálu od čísla 700+). Družičky - mladé slečny jsou oblečeny v bílém a házejí plátky květin - nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem nese v monstranci Nejsvětější svátost - (proměněnou velkou hostii). Kolem baldachýnu šli ministranti se svícemi.

Takto se dnes tato slavnost slaví pouze v menších městech, ale zvlášť se tyto tradice dodržují na vesnicích. Ale co se dodržuje i ve velkých městech, je podávání přijímání věřícím pod obojí - hostie se namáčí ve víně (tělo v krvi). A po mši je alespoň krátká adorace.

Zdroj: wikipedia.org

Mohelský otec p. Jan Kabátek při zastavení u čtvrtého oltáře.
Při průvodu vypomáhl rosický jáhen. Zestavení u prvního oltáře:
Družičky, ministranti, kněz, muzikanti a následuje průvod věřících:
Oltáře jsou celkem čtyři a při průvodu se projde část Mohelna v okruhu od kostela Všech Svatých, kolem základní školy a zpět ke kostelu.
Počasí bylo k průvodu příznivé. Zastavení u třetího oltáře:
Rosický jáhen nesoucí "monstranci" (monstrance = ozdobná schránka na vystavování a uctívání hostie):
Poutníci ze Senorad tvoří velkou část z průvodu. Podle obce Senorady je také pojmenována jedna loď "senoradská loď" v mohelském kostele Všech Svatých. (Loď je název pro část kostela, Mohelno má dvě: hlavní loď a vedlejší senoradskou loď).
O původu názvu senoradské lodi se také traduje několik pověstí (více viz. menu Pověsti)
Senoradští poutníci přicetovali převážně autobusem nebo auty, pěšky nešel nikdo :)