SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Jihlavka 2011

Obec Senorady leží mezi řekami Jihlava a Oslava. Na řece Jihlavě několikrát do roka probíhají vodácké akce, pouští se přečerpávací nádrž Mohelno, která je součástí vodního díla Dalešice.

Sjezd Jihlavy vodáci začínají buď přímo u hráze Mohelno, nebo od mostu mezi Mohelnem a obcí Dukovany.
Na silnici a u břehu před hrází bývá trochu těsněji, zejména když se voda pouští za hezkého počasí. U mostu je pak prostoru pro nalodění posádek podstatně více.
Pohled na údolí řeky Jihlavky.
Takhle plná byla Jihlavka po celém toku.
Na sjízdném úseku řeky jsou celkem tři jezy, toto je druhý z nich.
Nějací cizí lidi asi.. :)
Nová lavka před Templákem.
Pod hradem Templštýn jsou dvě místa, kde je možné se občerstvit.
Skoro jak v deltě Nilu :-)
Vodní bitva na raftech.
Na Jihlavce nechyběli ani vodáci ze Senorad :)
Teče voda, teče, po kameni skáče..
Splutí Jihlavy lze ukončit u mostu mezi obcí Biskoupky a Hrubšice nebo v Ivančicích za soutokem s řekou Oslavou. Někteří vodácí však jezdí až za Ivančice ke Stříbskému mlýnu (skřipák) nebo do Dolních Kounic.