Obec Senorady

Varhanní koncert

Duchovně rozjímavé pásmo varhanních skladeb Ladíme...

2. února 2014
v Mohelně

kostel Všech svatých v 16:30

Zazní skladby: J. Pachelbela , J. S. Bacha,
G. B. Pergolesiho, S. Wesleye, J. Stanleye
a žalmy: 15., 16. a 46.

Varhany a přednes: Tomáš Ulrich

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2014-01-28 22:34:47