Obec Senorady

Památník T.G.M. - výročí 100 let ČSR

V neděli dne 14.10.2018 proběhla v obci Senorady oslava výročí 100 let od vzniku Československé republiky.

U příležitosti tohoto výročí byla odhalena busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která měla pohnutý osud.

Busta měla být v obci Senorady odhalena k výročí 20 let od vzniku ČSR. Vzhledem k událostem následujícím po Mnichovské zradě bylo odhalení busty odloženo.

V době německé okupace byla busta zakopána řídicím učitelem a vlastencem Františkem Lemberkem v nájemním domě číslo 129. Busty se skrývala pod schůdky, které vedly z domu na zahradu.

Po válce mohla být busta konečně vyjmuta ze svého úkrytu. Poválečné události však osobě T.G.M. opět přestaly přát a tak padlo rozhodnutí bustu i nadále skrývat.

V té době už byla busta ukryta v domě číslo 1 u Eduarda Horáka. V tomto domě na půdě busta přečkala skryta až do roku 1989, kdy v domě bydlela rodina Kopečkova.

Další vhodné výročí, pro vystavení busty vyšlo až na oslavy 100 let od vzniku ČSR. Busta se tedy dočkala svého odhalení až o 80 let později, než bylo původně plánováno.

Kategorie Úvod

Obrázky 18

Pro památník T.G.M. byl v Senoradech vedle požární zbrojnice vybudován nový park.

Pro památník T.G.M. byl v Senoradech vedle požární zbrojnice vybudován nový park.

Oslavy byly zahájeny průvodem od obecního úřadu. V čele průvodu jde starosta obce Vladimír Novák a otec Petr Václavek.

Oslavy byly zahájeny průvodem od obecního úřadu. V čele průvodu jde starosta obce Vladimír Novák a otec Petr Václavek.

Následují děti v krojích.

Následují děti v krojích.

Zástupci sboru dobrovolných hasičů, zástupci mysliveckého sdružení a zástupci TJ Sokol Senorady.

Zástupci sboru dobrovolných hasičů, zástupci mysliveckého sdružení a zástupci TJ Sokol Senorady.

Četnictvo z doby první republiky.

Četnictvo z doby první republiky.

Za doprovodu dechové kapely.

Za doprovodu dechové kapely.

Po projevu byl starostou obce a panem Gabrielem Kopečkem pomník slavnostně odhalen.

Po projevu byl starostou obce a panem Gabrielem Kopečkem pomník slavnostně odhalen.

Požehnání pomníku a všem přítomným předal otec Petr Václavek.

Požehnání pomníku a všem přítomným předal otec Petr Václavek.

Následovaly písně v podání dětí ZŠ.

Následovaly písně v podání dětí ZŠ.

Recitace básní a seznámení s životem T.G.M.

Recitace básní a seznámení s životem T.G.M.

Dobové vozidlo četnictva.

Dobové vozidlo četnictva.

Výstava fotografií z historie obce Senorady v obecní hasičce.

Výstava fotografií z historie obce Senorady v obecní hasičce.

Výstava byla doplněna o dobové filmové záběry z dění v obci.

Výstava byla doplněna o dobové filmové záběry z dění v obci.

Na přítomné čekalo také chutné pohoštění.

Na přítomné čekalo také chutné pohoštění.

Děti se mohly svézt po obci v četnickém automobilu.

Děti se mohly svézt po obci v četnickém automobilu.

Výstava fotek z archivu p. Jurky všechny zaujala.

Výstava fotek z archivu p. Jurky všechny zaujala.

Busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Doufejme, že požehnání otce Petra a úcta k prezidentu zakladateli nám zachovají tuto bustu i pro další generace.

Doufejme, že požehnání otce Petra a úcta k prezidentu zakladateli nám zachovají tuto bustu i pro další generace.

Soubory 0

Odkazy 2

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2018-10-15 22:53:14