Obec Senorady

Priority rozvoje naší obce a MR Ivančicko

Vážení občané,
ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko bude v letošním roce probíhat aktualizace rozvojového plánu Mikroregionu Ivančicko, jehož je naše obec členem. Cílem je vyjasnit priority rozvoje jak jednotlivých členských obcích, tak celého mikroregionu a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku, který je zveřejněn pod odkazem níže.
Dotazníkové šetření je anonymní a probíhá od 20.1. do 20. 2. 2023. Od března do prosince poté ve všech 14 obcích Mikroregionu Ivančicko proběhnou veřejná setkání s občany, kde budou prezentovány a diskutovány výstupy šetření. Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, č. GG-MGS1-003, který je financován z Fondů EHP.
K dispozici bude také tištěná forma dotazníku, který také zveřejňujeme. Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdávat do poštovní schránky, nebo v kanceláři Obecního úřadu.
Děkujeme, že se podílíte na rozvoji obce.

Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 1

Odkazy 1

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-01-20
  • Sňato dne: 2023-02-25
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2023-02-10 10:04:27