Obec Senorady

Máte zájem o kompostér?

Edit 4.10.2023: Možnost vyplnění dotazníku (žádosti) o kompostér je prodloužena do pátku 6.10.2023

Edit: Vážení občané, informujeme vás, že dotazníky, které jste obdrželi do svých poštovních schránek v měsíci srpnu nejsou určeny primárně k pořízení kompostéru, je nutné vyplnit dotazník níže, nebo si vyzvednout tištěnou formu na obecním úřadě.

Mikroregion Ivančicko zjišťuje zájem občanů o domácí kompostéry pro třídění bioodpadů. V případě kladného ohlasu občanů mikroregion požádá o dotaci na zakoupení kompostérů. Výše dotace na kompostér může činit 70–85% pořizovací ceny. Hlavním cílem projektu je poskytnutí kompostérů do domácností za účelem snížení množství bio odpadu ukládaného na skládky.

Mikroregion se proto na vás obrací s dotazníkem, jehož účelem je zjistit zájem obyvatel o výše zmíněné kompostéry. Jedná se o vyjádření předběžného zájmu. Pokud by mikroregion dotaci nezískal, projekt nebude realizován.

Dotazník můžete vyplnit a odeslat na níže zveřejněném odkaze, nebo vyzvednout v tištěné formě na obecním úřadě.

Termín je nejpozději do 30. 9. 2023.

Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 0

Odkazy 1

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-08-21
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2023-10-18 15:51:17