Obec Senorady

Publicita projektu Změna č.1 ÚP

Dne 21.10 2023 nabyla účinnosti Změna č.1 územního plánu obce Senorady, jejíž pořízení bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem. V příloze zveřejňujeme plakát publicity projektu.

Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-11-15
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2023-11-15 10:37:14