Obec Senorady

Senoradská stezka - I.etapa

Vážení občané,

v naší obci jsme připravili krásný projekt, který byl v těchto dnech zařazen do aplikace Pomáhej pohybem a kde máte možnost jej přímo podpořit i vy sami svými pohybovými aktivitami. Každý bod získaný z pohybové aktivity může být převeden na prostředky, které potřebujeme pro náš projekt získat a následně jej zrealizovat. Jedná se o instalaci naučných prvků, tabulí a mobiliáře na turistické trase nad řekou Oslavou. Děkujeme, že se hýbete a že pomáháte.

Informace k projektu:
Počínaje první etapou hodlá obec postupně dle svých možností realizovat projekt nazvaný "Senoradská stezka", který spočívá zejména v pořízení naučných tabulí a dalšího mobiliáře.
Pořízením naučných tabulí na stávající žluté turistické trase, spojující "Vodanský kopec" a několik vyhlídek až k "Malé skále" bude lokalita zatraktivněna zejména pro rodiny s dětmi. Stezka bude mít edukačně-zábavnou formu. Na vyhlídkových místech bude umístěn další mobiliář (lavičky), což umožní místa využít k relaxaci a odpočinku. Tyto lavičky budou zhotoveny za přispění dobrovolníků a na náklady obce. V lokalitě "Malá skála" bude taktéž na náklady obce pořízen a umístěn turistický přístřešek s možností posezení a odpočinku. Projektem dojde na jedné straně k usměrnění návštěvnosti v lokalitě a současně k posílení rekreační funkce lesa.

Kategorie Úvod

Obrázky 2

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2024-01-29
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2024-01-29 22:20:11