×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce dne 2.3.2007

Zpět..

Starosta zahájil čtvrté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.10 hodin a přítomné přivítal.

1) Technický bod

Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vladimír, Adamová Květa,Rosa de Pauli Kristýna,Zelníčková Jiřina, Horký David,Koníček Aleš,Jurka Jan,Trávníček Antonín,Chaloupka Jan

Zapisovatelkou je jmenována Jitka Adamová.
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu
čtvrtého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Aleš Koníček a Jan Jurka, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.20
Zastupitelstvo schvaluje Jitku Adamovou za zapisovatelku a za ověřovatele zápisu Aleše Koníčka a Jana Jurky.

Hlasování č.20: pro-9, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

1) Technický bod (přivítání,zapisovatel,ověřovatelé zápisu, schválení programu)
2) Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů Mohelno
3) Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení Senorady
4) Žádost o příspěvek – TJ Sokol Senorady
5) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů
6) Informace o provozování studní a vrtů a zánik povolení k odběru podzemních vod
7) Schválení registrace a provozního řádu knihovny
8) Diskuze

Hlasování č. 21: pro-9, proti-0, zdržel se-0


2) Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů Mohelno

Obecní zastupitelstvo projednalo a zamítlo žádost o poskytnutí finančních prostředků Základní organizaci včelařů se sídlem v Mohelně.

Usnesení č.22
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o příspěvek pro Český svaz včelařů ZO Mohelno.

Hlasování č.22 :pro-9,proti-0,zdržel se-0


3) Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení Senorady

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Senorady o finanční příspěvek na zajištění nákupu krmiva pro zvěř v honitbě Senorady.

Usnesení č.23
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin.příspěvku MS Senorady ve výši 10.000 Kč.

Hlasování č.23: pro-9,proti-0,zdržel se-0


4) Žádost o příspěvek – TJ Sokol Senorady

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Senorady o finanční příspěvek na zajištění
sportovní sezóny 2007 .

Usnesení č.24
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Senorady na činnost,ve výši 15.000 Kč.

Hlasování č.24: pro-9,proti-0,zdržel se-0


5) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů

Obecní zastupitelstvo projednalo Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů uzavřenou mezi Obcí Senorady a Městem Ivančice,za žáky obce,kteří plní povinnou školní docházku 2006/2007 v ZŠ TGM v Ivančicích.

Usnesení č.25
Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s Městem Ivančice .

Hlasování č.25: pro-9,proti-0,zdržel se-0


6) Informace o provozování studní a vrtů a zánik povolení k odběru podzemních vod

Starosta obce seznámil zastupitele s novými podmínkami provozování studní a vrtů pro odběr podzemních vod po 1.1.2008.Upozornil je na všechna úskalí, která mohou nastat při povolování odběru podzemních vod.
7) Schválení registrace a provozního řádu knihovny

Obecní zastupitelstvo projednalo znovuotevření veřejné knihovny,provozní řád a schválilo
zaslání žádosti o registraci nutnou k provozování knihovny.Vedením knihovny je pověřena
sl.Koníčková.Knihovnické hodiny budou v pátek od 17.00 do 19.00 hod.

Usnesení č.26
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o registraci a provozní řád knihovny.

Hlasování č.26: pro-9,proti-0,zdržel se-0

8) Diskuze

V rámci diskuze byl projednán stav kapličky,která je v letošním roce 200 let stará a zasloužila by si celkovou rekonstrukci. Projekt na opravu má obec hotový,starosta obce vstoupí do jednání s Krajským úřadem a Památkovým ústavem Brno o případnou dotaci na opravu.

Starosta poděkoval zastupitelům za účast a po projednání všech bodů programu zasedání ukončil ve 21.10hod.

v Senoradech dne : 5.3.2007


 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2007-03-16 20:15:08


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Jan Kabátek
obr Výročí 40ti let služby otce Jana Kabátka ve farnosti Mohelno. Událo se 5.7.2010. ..
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Než přijde čas, Peter Watt
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Jack a Paul se seznámili ke konci první světové války na frontě, kde každý bojoval za svou zemi. Paul za Německo a Jack za Austrálii po boku Britů. I přesto se z n..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka