×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis z pátého zasedání zastupitelstva obce

Zpět..

Zápis

o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 11.5.2007 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil páté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00hodin a přivítal přítomné.

1.Technický bod

Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl., Adamová Květa, Zelníčková J., Rosa de Pauli Krystýna, Horký David,
Jurka Jan, Chaloupka Jan, Koníček Aleš

Omluven: Trávníček Antonín

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová.
Starosta ( předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Chaloupka Jan a Květa Adamová, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č.27
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce Kv. Adamovou a Jana Chaloupky.

Hlasování č. 27: pro-8, proti-0, zdržel se-0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.

Usnesení č.28
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Příspěvek na opravu mostu přes řeku Oslavu
3) Dětský den – zajištění programu
4) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do Oslavan
5) Rozpočtové opatření č. 1
6) Diskuse

Hlasování č.28: pro-8,proti-0,zdržel se-0


2) Příspěvek na opravu mostu přes řeku Oslavu

Starosta přednesl návrh na spolufinancování opravy mostu přes řeku Oslavu. Tento opravuje obec Ketkovice a protože je most spojnicí mezi oběmi obcemi, požádala nás obec Ketkovice o přispění na jeho opravu.Obecní zastupitelstvo se po krátké poradě shodlo na částce 60.000,- Kč.

Usnesení č.: 29
Zastupitelstvo souhlasí, aby naše obec přispěla částkou 60.000,- Kč na opravu mostu.

Hlasování č. 29 pro-8, proti-0, zdržel se –0

3) Den dětí – zajištění programu

Zastupitelstvo projednalo organizaci letošního dětského dne.Po krátké diskusi a loňském dobrém ohlasu se rozhodlo uskutečnit zájezd dětí a rodičů do Zoo a dinoparku ve Vyškově dne 9.6.2007.Doprava a vstupné dětí bude uhrazeno obcí, rodiče si vstupné uhradí z vlastních prostředků. Navrhovaná částka na konání dětského dne činí 8.000,- Kč.

Usnesení č.30:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním 8.000,- Kč na uspořádání výletu do Vyškova v rámci dětského dne.

Hlasování č. 30 pro-8, proti-0, zdržel se-0


4) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Oslavan na úhradu neinvestičních nákladů za žáky obce (Martin Kavalec),kteří plní povinnou školní docházku v Oslavanech.Jelikož Martin Kavalec nemá v naší obci trvalé bydliště, příspěvek se zamítá.

Usnesení č.30
Zastupitelstvo zamítá poskytnutí úhrady nákladů na žáka Martina Kavalce.

Hlasování č. 30 pro-8, proti-0, zdržel se-0

5) Rozpočtové opatření č. 1

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1. Jedná se o čl.příspěvek do Energoregionu 2020, příspěvek do ZŠ Mohelno, plat.výměr FÚ Ivančice,
peníze na pořádání dětského dne,oprava a údržba dětského hřiště, návrh na změnu ÚP.

Usnesení č.31
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č.1

Hlasování č.31 pro-8, proti-0, zdržel se –0

6) Diskuse
V rámci diskuse bylo projednáno objednání kontejnerů na odpad z plastů.
Byl dotaz na třídění plastu.Jedná se o finance, musel by se zvýšit poplatek na občana.Uvažovat o třídění až od roku 2008.
K nově vybudované autobusové zastávce by bylo třeba pořídit autobusovou čekárnu spolu s novou obecní vývěskou, která je nefunkční. U staré čekárny opravit okap – je utržený.
Zakoupit velké květináče před kulturák.
Z důvodu vytváření malých černých skládek v okolí obce pořídit cedule na zákaz skládky.

Usnesení č.32
Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočet na novou autobusovou čekárnu včetně vývěsky a nových květináčů ve výši 150.000,- Kč.

Hlasování č. 32 pro-8, proti-0, zdržel se –0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Senorady
v 20.50 hod.

V Senoradech dne 15.5.2007

 

obr Zápis ve formátu DOC
obr Zápis ve formátu PDF
obr Zápis ve formátu RTF
obr Zápis ve formátu HTML
obr Zápis ve formátu TXT


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2007-05-15 10:43:42


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Velikonoční zábava
obr Dne 15.4.2006 se konala Velikonoční zábava organizovaná Sokolem Senorady, konkrétně fotbalovým mužstvem B...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Čistá země, Alan Spence
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Thomasi Gloverovi je dvacet let, když si plní svůj sen. Opouští Skotsko, v rodné zemi zanechává svou první lásku a vydává se do dalekých krajů. Využije nabízenou p..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka