×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis z osmého zasedání zastupitelstva obce

Zpět..

Zápis

o průběhu osmého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 7.12.2007 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil osmé zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Chaloupka Jan, Jurka Jan, Aleš Koníček,
Zelníčková Jiřina, Kristýna Rosa de Pauli

Omluveni: Trávníček Antonín, Horký David

Zapisovatelkou byla jmenována Kristýna Rosa de Pauli
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu osmého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Koníček Aleš a Zelníčková Jiřina, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu šestého zasedání zastupitelstva obce Aleše Koníčka a Jiřinu Zelníčkovou.

Hlasování č.47 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č.48
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Poplatky za svoz odpadu
3) Rozpočtové opatření č. 4
4) Příkaz k provedení inventur majetku obce
5) Odměna pro knihovnici, údržba inter.stránek
6) Rozpočtové provizorium na rok 2008
7) Žádost o odkoupení pozemku – Dohnal Jaroslav
8) Žádost o odkoupení pozemku – Hošek Karel
9) Dar farnímu úřadu Mohelno
10) Diskuse

Hlasování č.48 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

2) Poplatky za svoz odpadu
Starosta seznámil přítomné s ceníkem svozu odpadů na rok 2008 od firmy SITA.Cena na občana se zvýšila o 13,05 Kč oproti roku 2007 za svoz komunálního odpadu a o 2,- Kč za sběr nebezp.odpadu na občana a rok.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy na svoz komunálního odpadu a zatím nedoporučuje zvýšení poplatků od občanů.

Hlasování č.49 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

3) Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočt.opatření č. 4. Jedná se o pořízení autobusové čekárny ve výši 105.000,- Kč, výsadba dřevin okolo polních cest v částce 53 tisíc Kč, dále navýšení částky o 4 tisíce na přestupkovou komisi a zvýšení spotřeby el.energie asi o 48 tisíc Kč. Dále zastupitelstvo vyslovuje předběžný souhlas s předpokládanými změnami rozpočtu do konce roku s tím, že na nejbližším zasedání budou tato rozp.opatření předložena k projednání. Současně stanoví, že za provedení nezbytných změn odpovídá starosta.

Usnesení č.50
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č.4.

Hlasování č.50 : pro-7, proti-0,zdržel se-0

4) Příkaz k provedení inventarizace majetku
Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci majetku obce a určil složení jednotlivých inventarizačních komisí. Inventura majetku bude provedena ke dni 31.12.2007.

Usnesení č.51
Zastupitelstvo schvaluje příkaz k provedení inventarizace majetku obce.

Hlasování č51.: pro-7, proti-0, zdržel se-0

5) Odměna knihovnici a údržba webových stránek obce
Starosta navrhuje odměnu knihovnici Šárce Koníčkové ve výši 2.000,- Kč čistého a za údržbu webových stránek obce Mirkovi Patočkovi částku ve výši 4.000,- Kč čistého.Paní Jiřině Zelníčkové odměnu ve výši 1.000,- Kč čistého za vítání občánků v uplynulém roce.

Usnesení č.52
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení navrhovaných odměn.

Hlasování č.52: pro-7, proti-0, zdržel se-0

6) Rozpočtové provizorium obce na rok 2008
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria na rok 2008. Toto rozpočtové provizorium je sestaveno jako vyrovnané, a to ve výši 500 tisíc Kč. V této podobě bude platit až do schválení řádného rozpočtu obce na rok 2008.

Usnesení č.53
Zastupitelstvo schvaluje návrh provizorního rozpočtu na rok 2008.

Hlasování č53.: pro-7, proti-0, zdržel se-0

7) Žádost o odkoupení pozemku p.Dohnal Jaroslav
Pan Jaroslav Dohnal, Senorady č.80 tímto žádá o odkoupení části pozemku – zahrady parcela č. 4205/3 z důvodu snadnějšího příjezdu na zahradu.

Usnesení č.54
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č.4205/3 ve vlastnictví obce panu J.Dohnalovi,Senorady 80, za cenu 10 Kč/m2..

Hlasování č.54: pro-7, proti-0, zdržel se-0

8) Žádost o odkoupení pozemku p.Hošek Karel
Obecní zastupitelstvo se vrátilo k projednání žádosti p.Hoška o odkoupení části pozemku p.č.4316/l ve vlastnictví obce.Po šetření na místě bylo doporučeno vyhovět žádosti.

Usnesení č.55
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č.4316/l panu K,Hoškovi,Senorady 157 za cenu 10 Kč/m2.

Hlasování č.55: pro-7,proti-0,zdržel se-0

9) Dar Farnímu úřadu Mohelno
Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Farní úřad Mohelno.

Usnesení č.56
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování č.56: pro-7,proti-0,zdržel se-0

10) Dar na ekologické aktivity žáků ZŠ Mohelno
Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na ekolo-
gické aktivity žáků ZŠ Mohelno.

Usnesení č.57
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování č.57: pro-7,proti-0,zdržel se-0

11) Diskuse
V diskusních příspěvcích se projednala možnost a vlastně i nutnost pořízení trvale umístěných kontejnerů na plastové obaly.

Starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v uplynulém roce,popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a ukončil zasedání zastupitelstva obce Senorady ve 22.10 hod.

V Senoradech 10.12.2007

Zapsala: Kristýna Rosa de Pauli

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta

 

obr Zápis ve formátu DOC
obr Zápis ve formátu PDF
obr Zápis ve formátu RTF
obr Zápis ve formátu HTML
obr Zápis ve formátu TXT


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2007-12-10 20:14:39


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Boží Tělo - Mohelno
obr Obec Senorady patří do farnosti Mohelno (děkanství Náměšť nad Oslavou, diecéze brněnská). Průvod Božího Těla, který se uskutečnil 10.6.2007, byl sice v sousední obci Mohelno, ale protože Senorady jsou..
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Než přijde čas, Peter Watt
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Jack a Paul se seznámili ke konci první světové války na frontě, kde každý bojoval za svou zemi. Paul za Německo a Jack za Austrálii po boku Britů. I přesto se z n..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka