×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis ze šestnáctého zasedání zastupitelstva obce

Zpět..

Zápis

o průběhu 16.tého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 6.2.2009 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil šestnáctého zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Kristýna Rosa de Pauli,
Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín, Horký David, Jan Chaloupka

Omluveni: Koníček Aleš

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu šestnáctého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Horký David a Chaloupka Jan, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu šestnáctého zasedání zastupitelstva obce Davida Horkého a Jana Chaloupky.

Hlasování č.103 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č.104
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Schválení výsledků inventur
3) Žádost o finanční dar – Sokol Senorady
4) Žádost o finanční dar – Myslivecké sdružení Senorady
5) Žádost o finanční dar – SDH Senorady
6) Žádost o finanční podporu podporu dětského karnevalu- ZŠ Mohelno
7) Možnost zřízení pracoviště Czech point v obci
8) Určení členů výběrové komise – Zřízení pracoviště Czech point
9) Diskuse

Hlasování č.104 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

2) Schválení výsledků inventur
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventur majetku obce provedených k 31.12.2008 a po krátké diskusi tyto výsledky schválilo.
.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo souhlasí s výsledky inventur provedených k 31.12.2008 tak,jak byly předloženy.

Hlasování č.105 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

3) Žádost o finanční dar – Sokol Senorady
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sokola Senorady o finanční dar v hodnotě
20.000 Kč na činnost spojenou s oddílem kopané

. Usnesení č. 106
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč Sokolu Senorady.

Hlasování č.106 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

4) Žádost o finanční dar – Myslivecké sdružení Senorady
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MS Senorady o finanční dar v hodnotě 10.000 Kč
na nákup krmení pro zvěř.

Usnesení č.107
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Senorady.

Hlasování č.107 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

5) Žádost o finanční dar – SDH Senorady
Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Senorady o finanční dar v hodnotě 10.000 Kč
na nákup vybavení do hasičské klubovny

Usnesení č.108
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč SDH Senorady.

Hlasování č.108 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

6) Žádost o finanční podporu dětského karnevalu – ZŠ Mohelno
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ Mohelno o finanční či materiální dar na podporu
dětského karnevalu.

Usnesení č.109
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1.000 Kč ZŠ Mohelno.

Hlasování č.109 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

7) Možnost zřízení pracoviště Czech point v obci
Starosta seznámil zastupitele s možností zřízení pracoviště Czech pointu v obci,jako dalším krokem přiblížení se státní správy občanům.Na tento záměr je možno žádat o finanční dotaci.Zastupitelstvo souhlasí s tímto záměrem a pověřilo starostu a účetní obce k dalším krokům nutným ke zřízení tohoto pracoviště.


Usnesení č.110
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením pracoviště Czech point v obci a pověřuje starostu a účetní
obce k dalším krokům nutným ke zrealizování záměru.

Hlasování č.110 : pro-8, proti-0, zdržel se-0


8) Určení členů výběrové komise - pracoviště Czech point v obci
Účetní obce informovala zastupitele,že jedním z bodů nutných k získání dotace je provedené
výběrové řízení na poskytovatele služeb a technologií,spojených s provozováním pracoviště
Czech point.Starosta vyzval zastupitele aby podali návrh na složení výběrové komise.
Složení výběrové komise : Vladimír Novák-předseda komise,Květoslava Adamová-členka komise,Jiřina Zelníčková-členka komise,Jan Chaloupka –člen komise,Jan Jurka-člen komise.

Usnesení č.111
Zastupitelstvo souhlasí se složením výběrové komise ve složení : Vladimír Novák-předseda komise,Květoslava Adamová-členka komise,Jiřina Zelníčková-členka komise,Jan Chaloupka –člen komise,Jan Jurka-člen komise.

Hlasování č.111 : pro-8, proti-0, zdržel se-0


9) Diskuse
V úvodu diskuse poděkoval starosta zastupitelům za jejich práci spojenou s přípravou a organizací obecního plesu.
Dál byla v rámci diskuse kritizována špatná situace u řadových domků,z hlediska dopravní bezpečnosti,kdy vozidla parkují přímo v křižovatce.Bude potřeba spojení s odbornou firmou,která by navrhla řešení vzhledem k možnostem jiného parkování např. na přilehlé
louce.

Ve 20.30 hod. starosta,po projednání všech bodů,ukončil zasedání.V Senoradech 13.2.2009


Zapsala: AdamováOvěřovatelé zápisu: VladimírNovák,starosta
 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2009-02-14 19:04:54


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Hody 2012 - stavění máje
obr Na hody se v Senoradech staví mája. Většinou se ve čvrtek pokácí a dopraví z lesa do dědiny. V pátek se pak očistí, nazdobí a postaví...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinky
obr V obecní knihovně je k dispozici nový soubor knih zapůjčený z Městské knihovny Ivančice. Vybrat si můžete z celkem 81 knih různých žánrů. Tipy ke čtení: ÚDOLÍ TEMPLÁŘŮ, PAUL CHRISTOPHER Paul ..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka