Obec Senorady

Vlastivědný věstník moravský

Ve Vlastivědném věstníku moravském vyšel článek o elektronickém muzeu obce Senorady.

Vlastivědný věstník moravský vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Vlastivědný věstník moravský jako informační orgán všech moravských vlastivědných zájemců a kroužků začal vycházet už v roce 1946 a je určen ke zveřejňování výsledků badatelské práce členů MVS, k otiskování zpráv o vlastivědné práci na Moravě, o činnosti muzeí atd. Je nepostradatelný pro každého vážného zájemce o dějiny naší země z řad amatérů, ale i profesionálů, zejména pak studentů a učitelů dějepisu atd. Časopis má rubriku, kde hodnotí nově vydanou literaturu z Moravy a každoročně přináší přehled veškeré vydané literatury na Moravě a ve Slezsku a o Moravě a Slezsku.

Časopis otevírá své stránky všem autorům z oborů společenských věd, pokud jsou jejich příspěvky zaměřeny na území Moravy, případně Slezska a podobnou tematiku. Významnější příspěvky mají cizojazyčný souhrn.

Příspěvky mohou mít maximální rozsah 15 stran textu a v redakci jsou předkládány k lektorování specialistou oboru.

VVM vychází 4× ročně v sešitech formátu B5. Předplatné činí 240,– Kč pro členy, 280,– Kč pro nečleny a do ciziny 11€.

Článek o senoradském e-Muzeu vyšel ve 4. čísle ročníku 2008 pod názvem: "Patočka Miroslav, e-Muzeum Senorady – první plně elektronické muzeum obce v České republice"

Kategorie Nejnovější

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 1

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2010-06-26 20:41:10