Obec Senorady

COVID-19/Koronavirus - aktuální důležité informace

Vážení občané,

v této sekci naleznete vždy nejaktuálnější informace týkající se zamezení šíření COVID-19

Důležité informace k opatření přijatých vládou naleznete také v sekci BEZPEČNOST, také v odkazu níže


Nová opatření vlády České republiky ze dne 26. února 2021 platná od 1. března 2021 od 00:00 hod. do 21. března 2021 23:59 hod.

Vybraná (klíčová) opatření:

Omezení volného pohybu osob na území České republiky mezi okresy (Dle aktuálního sdělení Ministerstva vnitra ČR jsou pro účely krizového opatření okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Nebudou tedy realizovány meziokresní kontroly mezi městem a venkovem. Pro sport a rekreaci i nadále platí hranice obce.)
Omezení volného pohybu na čerstvém vzduchu na území obce
Omezení provozu škol a školských zařízení
Povinnost osob starších 15-ti let prokázat důvodnost výjimek písemným dokladem, potvrzením nebo čestným prohlášením
Aktuálně 23.10.2020
Dle usnesení vlády je od 22.10.2020 zakázán volný pohyb osob na celém území ČR s některými výjimkami, uvedenými níže v příloze.

Žádáme občany, aby se na veřejných místech neshlukovali a používali ochranu dýchacích cest.
Pokud by kdokoli z občanů potřeboval vypomoct se zajištěním základních potřeb - nákupu základních potravin a léků, může v dopoledních hodinách kontaktovat telefonicky či SMS zprávou zástupce místního JSDH na tel: 606 385 552. Nákup mu bude doručen ke dveřím domu.Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 9

Odkazy 8

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2021-03-02 21:12:20